Categorieën

CITES en Ringplicht Parkieten en Papegaaien

In de afgelopen jaren is de wetgeving bij vogels steeds strenger geworden. Zo staan sinds 2019 bijna alle parkieten en papegaaien op de CITES lijst, en hebben ze minimaal een administratie of ringplicht. Alle parkieten en papegaaien staan op de CITES-B lijst, op uitzondering van de met uitsterven bedreigde vogels welke op CITES-A staan, en daarnaast 4 veel voorkomende soorten welke op de CITES-C lijst staan. Voor de beschermde soorten van de CITES-A lijst is er ook een EU-certificaat nodig. Momenteel staan er bijna 1.500 vogelsoorten op de CITES lijsten, de verwachting is dat deze lijsten in de komende jaren nog verder uitgebreid en strenger worden. Ons advies is dan ook alle jonge vogels te ringen met een officiële gesloten voetring van de NBvV. Op die manier ben je vast voorbereid als de wetgeving verder aangepast zal worden, de vogel heeft dan een unieke identificatie met het ringnummer van de kweker. Wij zullen in dit artikel voornamelijk de meest voorkomende parkieten en papegaaiachtigen behandelen, om u hier hopelijk wat meer duidelijkheid in te geven.

Momenteel zijn er nog maar 4 soorten parkieten en papegaaien welke géén administratie of ringplicht hebben (CITES bijlage C lijst):

 • Agapornis Roseicollis
 • Grasparkiet
 • Halsbandparkiet
 • Valkparkiet

CITES

Wereldwijd zijn er afspraken gemaakt over de handel in bedreigde en in het wild levende dier- en plantensoorten, deze internationale overeenkomst (CITES) is getekend door bijna 200 landen. CITES is een afkorting voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. De soorten in de CITES lijst zijn ingedeeld in 3 appendixes, bijlage I, Bijlage II en Bijlage III. Soorten van bijlage I zijn met uitsterven bedreigd en mogen niet meer uit het wild gehaald worden, soorten van bijlage II mogen alleen met CITES-vergunning uitgevoerd worden. En in Bijlage III staan soorten waarbij het land van herkomst aangeeft het belangrijk te vinden dat de uitvoer van dat soort gecontroleerd wordt en hulp vraagt aan andere landen.

Gebaseerd op de CITES hebben wij een Europese regelgeving, waarin de regels van de CITES zijn opgenomen, maar ook aanvullende regels. Dit is de Europese Verordening (EG) nr. 338/97 (De Basisverordening). Dit verdrag kent geen 3 maar 4 bijlages, namelijk bijlage A, B, C en D, waarbij in Bijlage A de soorten staan die het strengst beschermd worden. Deze regels komen grotendeels overeen, alleen bij de Europese Verordening zijn de regels voor sommige soorten nog net wat strenger op het gebied van het invoeren en verhandelen van dieren. Handel in soorten van Bijlage A is alleen mogelijk als deze in het bezit zijn van een geldig EU-certificaat. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de Grijze Roodstaart Papegaai (sinds begin 2017 op de lijst) en diverse soorten Amazones, Kaketoes en Ara's. De invoer van soorten van Bijlage A is alleen mogelijk met vergunning voor niet-commerciële doeleindes, denk hierbij aan fokprogramma's of onderzoek.

Dan is er nog een 3e en laatste regelgeving, namelijk die van Nederland zelf. Nederland heeft nog diverse aanvullingen betreffende het houden en verhandelen van dieren. In Nederland geld er bijvoorbeeld een bezitsverbod op beschermde dier- en plantensoorten. Tevens mogen er ook geen inheemse dieren uit het wild gevangen worden in Nederland. Deze wetgeving bepaald daarnaast of de stappen van de Europese Verordening aantoonbaar worden nageleefd. In sommige gevallen zorgt dat ook voor een versoepeling van de regels, omdat deze aantoonbaar legaal gehouden kunnen worden. Deze soorten dienen veelal voorzien te zijn van een vaste voetring of EU-certificaat. Dit kunnen bijvoorbeeld soorten zijn waarvan er veel van in gevangenschap leven en makkelijk voortplanten, waardoor illegale import zelden voorkomt. Deze soorten zijn opgenomen in Bijlage X.

Bijlage X

Hiervan is er één zeer bekend voorbeeld onder de parkieten en papegaaien: De (roodvoorhoofd) kakariki, deze is opgenomen in CITES bijlage A, met uitsterven bedreigd in het wild. Echter komt deze vogel veel voor in gevangenschap in Nederland en is de kans op illegale handel heel erg klein. Hierdoor staat deze soort op Bijlage X en mag deze soort, mits voorzien van officiële gesloten pootring, wel gehouden en verhandeld worden in Nederland, met een overdrachtsverklaring. Andere voorbeelden zijn de kapoetsensijs en de kapparkiet, verder staan er momenteel geen andere vogelsoorten op, behalve ganzen, eenden en fazanten.

De volgorde van naleving van de regels is dus eigenlijk kort gezegd als volgt:

 1. Nederlandse Wetgeving
 2. Europese Regelgeving
 3. CITES Verdrag

Ringplicht

Op 12 december 2019 heeft de Rechtbank van Amsterdam diverse uitspraken gedaan over het aantonen van de legale herkomst van diersoorten van CITES bijlage B. De rechter heeft uitgesproken dat de houder van een levend dier die geplaatst is op CITES bijlage B, zelf moet aantonen dat het dier legaal verkregen is. Het beleid van de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) is dan ook dat alle in gevangenschap geboren vogels worden voorzien van de juiste ring. Het bestellen van ringen kunt u doen via de NBvV. Indien een vogelsoort op Bijlage B niet voorzien is van een (correcte) ring, dient er volgens de wet een administratie bijgehouden te worden, zorg daarnaast in ieder geval ook voor een goed en volledig ingevulde overdrachtsverklaring als bewijs van herkomst.

Om een voorbeeld te geven... Veel gehouden soorten zoals bijvoorbeeld de PyrrhuraForpus en Agapornis Personata hebben dus een administratie of ringplicht. Bij vogels hebben we eigenlijk nog mazzel, we kunnen ze namelijk ringen op jonge leeftijd om deze te identificeren, bij veel andere diersoorten (niet vogels) is dit niet mogelijk en zijn de regels daar dan ook nog strenger.

Overdrachtsverklaring

Een overdrachtsverklaring is voor de meeste soorten verplicht, maar eigenlijk wordt het voor alle parkieten en papegaaien geadviseerd (op 4 soorten na). Aangezien dit jouw bewijs van herkomst is van de vogel welke je aangeschaft hebt. Deze regels zijn sinds 2019 ook van kracht voor de CITES-B vogels welke een vaste voetring hebben. Hierop staan diverse gegevens (verplicht in te vullen), zoals ook de gegevens van de oude eigenaar. De overdrachtsverklaring kan je hier downloaden van de NBvV website en gebruiken bij het verkopen van een vogel. De verkoper is verantwoordelijk voor het aanleveren van dit document aan de koper. Echter ben jij als koper zelf wel verantwoordelijk, indien je de herkomst niet kan verklaren (zie het kopje Ringplicht: uitspraak rechter), zorg dus dat jouw administratie op orde is. CITES Nederland zal binnenkort met een eigen officieel document komen, welke als overdrachtsverklaring gebruikt kan worden.

Heeft een CITES-B vogel geen vaste voetring om? Dan dien je naast de verplichte overdrachtsverklaring ook nog een goede administratie bij te houden. Heeft een CITES-B vogel geen vaste voetring, geen overdrachtsverklaring en kan je de herkomst dan ook niet bewijzen? Dan dien je een EU-certificaat aan te vragen voor deze vogel.

Administratie

Ben je in het bezit van een CITES vogel uit Bijlage A? Of in het bezit van een CITES vogel uit Bijlage B zonder correcte gesloten pootring? Dan ben je verplicht een administratie bij te houden. Daarnaast dien je alle documenten te bewaren zoals EU-certificaten, rekeningen en papieren van de dierenarts. 

Houd een overzicht bij van:

 • de wetenschappelijke naam van het dier of de plant;
 • de geboortedatum van het dier;
 • het land waar het dier of de plant vandaan komt;
 • de plaats en datum waarop u het dier of de plant kreeg;
 • het CITES-document dat u bij het dier of de plant kreeg. Bijvoorbeeld een EU-certificaat of een invoervergunning. Bewaar dit document en het nummer dat op het document staat;
 • gegevens over de soort en code van de merktekens;
 • de datum waarop het dier of de plant gemerkt is;
 • het aantal nakomelingen van het dier;
 • het aantal dieren of planten dat u per soort heeft;
 • de datum en de plaats waarop de soort verandert van eigenaar;
 • de naam, het adres en het land van de persoon die de soort heeft overgenomen;
 • de datum en plaats van overlijden van het dier of de plant.

Op mijn.rvo.nl vindt u een voorbeeld voor het bijhouden van de CITES-administratie. Dit vindt u onder Administratie bijhouden, het tabblad Wat u bijhoudt. Uw administratie moet op orde zijn. Zorg ervoor dat alle informatie compleet is. Ook een logische indeling en volgorde is belangrijk. Zo zorgt u ervoor dat als u een controle krijgt, alle informatie gemakkelijk te vinden is. (Bron: RVO website)

Wanneer heb je een EU-certificaat nodig?

Alleen voor de beschermde diersoorten van CITES bijlage A, maar mogelijk ook van vogels binnen CITES bijlage B, indien de legale herkomst niet aangetoond kan worden. Een EU-Certificaat kan aangevraagd worden via de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Bijlage A: EU-certificaat
 • Bijlage B: EU-certificaat als de legale herkomst niet kan worden aangetoond. Kan dit wel, dan is geen certificaat nodig.
 • Bijlage C: geen certificaat nodig
 • Bijlage D: geen certificaat nodig

Meer informatie nodig? Bekijk hier de informatieve links naar andere websites:

©Avonturia de Vogelkelder B.V.
Gepubliceerd: 2-7-2020

LET OP: Dit zijn enkele belangrijke regels in het KORT samengevat voor de meest voorkomende parkieten en papegaaien soorten.
LET OP: De regels worden regelmatig aangepast. (Zowel CITES, als de Europese regelgeving, als de Nederlandse wetgeving)
LET OP: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze pagina. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.